Bookmark this page
67%* daripada penduduk-penduduk mengharapkan bisnes kepunyaan mereka sendiri atau mencadangkan penukaran pekerjaan. Peninjauan tersebut juga mendapati bahawa kebanyakannya mempunyai pekerjaan tetapi terasa bahawa mereka mempunyai gaji yang tidak mencukupi dan tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapat gaji tambahan.(* survey daripada jobstreet.com.my 2003)(* survey done by jobstreet.com.my 2003)

Self-Emplyment Training (SET) adalah program dijalankan oleh Massage Therapy Academy (MTA) pada 2005. Ianya untuk menolong rakyat Malaysia untuk mendapatkan kemahiran asas dalam massage therapy dan cara untuk mempunyai bisnes urutan yang berjaya. Ini adalah sebahagian daripada harapan kerajaan dalam objektif mereka untuk menggalakkan rakyat malaysia melawan risiko pengangguran dan melatih mereka untuk bergantung pada diri sendiri.

Ia adalah penting untuk mendapatkan sijil bertaraf profesional seperti yang diharapkan oleh kerajaan. MTA telah menjanakan kursus-kursusnya untuk menemui keperluan tempatan, kerajaan, dan standard complimentary medical therapy antarabangsa.Kami kini disokong oleh Malaysian Society of Complimentary Therapist (MSCT), iaitu organisasi di bawah Ministry of Health TCM Division, Oleh itu, kursus-kursus kami adalah disokong oleh kerajaan Malaysia sepenuhnya.


Program SET akan diaplikasikan dan berfaedah untuk mereka yang mencari peningkatan dalam diri sendiri dengan menambah kemahiran baru, memimpikan bisnes kesihatan dan mereka yang mempertimbangkan pertukaran pekerjaan.

Kami amat bersedia untuk bekerja dengan anda untuk membina pekerjaan yang lebih baik, lebih sihat, dan lebih istimewa.

Panggilah sekarang 019-318 1088 or 03-2161 0200 untuk mendaftar dan mendapat peluang FREE Massage Workshop berjumlah RM200 dan

FREE PREVIEW! |  Home  |  Open Day Preview  |  Press Releases  |  Photo Gallery  |  Corporate Massage  |  Learn & Earn  |  Set For Healthier Career
|  Career Change Consideration  |  Course Preview  |  Course Fees  |  Video  |  Location